Praktické informace

Nabízíme ke stažení tabulku, která obsahuje praktické informace o službách v Dolním Bousově. V tabulce najdete kontakty, otevírací doby, příp. ceny z následujících oblastí:

Informace jsou platné pro sezonu 2019 a byly aktualizovány k 28. 6. 2019.

Soubor je ve formátu PDF ke stažení zde - 2019_Konatkty v DB.pdf (1 MB).

        

SBĚRNÝ DVŮR Dolní Bousov

Letní provozní doba

úterý     8:00 – 16:00
čtvrtek   8:00 – 18:00
sobota   8:00 – 12:00  

  • ODPOVĚDNÁ OSOBA:
    Jindra Orságová, Městský úřad –  vedoucí odboru místního hospodářství, Nám. T.G. Masaryka 1, 294 04 Dolní Bousov, tel. 326 396 257, e-mail: ved.mh@dolni-bousov.cz
  • VEDOUCÍ OBSLUHY SBĚRNÉHO DVORA:
    Petr Nechánský
  • Sběrný dvůr je ZDARMA určen pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v Dolním Bousově a místních částech s výjimkou právnických, nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Odevzdání odpadu bude prováděno na základě kontroly občanského průkazu. Objemný odpad nad 150 kg / rok, stavební odpad nad 150 kg / rok a pneumatiky budou zpoplatněny dle platného ceníku.
  • Odpady bude vyvážet a likvidovat firma Severočeské komunální služby s.r.o. z Jablonce nad Nisou, součást firmy Marius Pedersen. Zpětný odběr elektrozařízení budou zajišťovat firmy ASEKOL s.r.o., ELEKTROWIN a.s. a EKOLAMP a.s.

Co se vybírá?