Městem Dolním Bousovem

Stezku tvoří čtyřkilometrový okruh, který začíná a končí u vlakového nádraží a je značený jedním směrem. Doporučujeme stezku procházet ve směru informačních panelů. Na osmi panelech jsou připraveny zajímavosti z místní historie a přírody a oblíbená hra pro děti.

Návštěvníci stezky zahájí okruh u nádraží, kde najdou podrobnou mapu okolí a informace o historii železniční dopravy. Následuje sběrný dvůr a místní rarita Slavičí háj. Jedno zastavení je věnované historii autokrosu na Rachvalách, jiné lipám svobody, studánkám. Na stezce lze vidět celkem čtyři rybníky - Pivák, Zvolínek, Podlesník a Pískový. Kromě historických souvislostí poznáte místní přírodní zajímavosti: slavíky obecné, stromy rostoucí u vody, brouky roháče, vodní ptactvo a jiné.

 

rostoucí u vody, brouky roháče, vodní ptactvo a jiné.
Součástí stezky je hra pro děti a pracovní list, který si můžete vyzvednout v IC. Za odevzdání
vyplněného pracovního listu dostanete v IC v DB malou pozornosty rostoucí u vody, brouky roháče, vodní ptactvo a jiné.

Součástí stezky je hra pro děti a pracovní list, který si můžete vyzvednout v IC nebo stáhnout zde: pracovní list_NS3.pdf. Za odevzdání vyplněného pracovního listu dostanete v IC v DB malou pozornost.

Po trase NS nejsou záměrně umístěny odpadkové koše. Prosíme návštěvníky, aby udržovali pořádek a čistotu, zvláště na odpočinkových místech.

Věříme, že naučná stezka Dolním Bousovem přinese návštěvníkům nový pohled na naše město, oživí vztah k práci předků a přinese úctu ke kořenům, z nichž jsme vzešli.