Víceúčelové sportoviště

Víceúčelové sportoviště

Sportoviště je určeno k atletice (disciplínám, pro které je uzpůsobeno), provozování míčových her (tenis, minikopaná, košíková, odbíjená, nohejbal aj.) a lednímu bruslení (v zimních měsících).

V letních měsících je propojeno se sousedícím koupalištěm.

Rezervace

Provozní doba je od 9.00 h do 22.00 h., objednávky zajišťuje správce hřiště:
Ilona Ortová, V Lipkách 620, Dolní Bousov (Dům s pečovatelskou službou 50 m od areálu)
Tel.: 732 644 507

Ceník

organizovaná sportovní činnost dětí (znamená, že dospělí nesportují,
pouze dohlížejí na děti, případně cvičení metodicky vedou)
zdarma
občané obce včetně členů sportovních organizací a spolků
- celé hřiště
- kurt na volejbal a nohejbal
- atletická sportoviště

100 Kč/hod
100 Kč/hod
20/hod./os.
ostatní uživatelé nemající trvalé bydliště v obci ani rekreační objekt
- celé hřiště
- kurt na volejbal a nohejbal
- atletická sportoviště

200 Kč/hod
200 Kč/hod
40/hod./os.
při použití osvětlení ke všem cenám příplatek za každou započatou hodinu 100 Kč