Střehom - vesnická památková zóna

Střehom - vesnická památková zóna

Nevelká obec Střehom v závěru údolí Plakánek je vesnickou památkovou zónou středověkého původu. Ve vsi převládá zástavba roubených zemědělských usedlostí s patrovými domy z konce 18. stol. doplněná přízemními roubenými domky chudších vrstev. Coby kulturní památka ČR jsou chráněny usedlosti čp. 1, 3, 7 a 11.

Nejhodnotnější stavbou je areál roubeného vodního mlýna z roku 1516 s funkčním mlýnským kolem. Vesnička byla dějištěm natáčení mnoha pohádek, najdete zde např. mlýn Petra Máchala z pohádky S čerty nejsou žerty.