Socha sv. Václava (mezi Dol. Bousovem a Rohatskem)

Socha sv. Václava (mezi Dol. Bousovem a Rohatskem)

V roce 1830 přispěla obec Rohatsko Dolnímu Bousovu na sochu sv. Václava, umístěnou na rozhraní katastrálních území obou obcí. V sedmdesátých letech 20. století byla socha sv. Václava vandaly často poškozována a nakonec shozena. Po několikaletém „uložení“ sochy ve sklepních prostorách pod rohatskou hospodou, byla socha společným úsilím občanů Rohatska a Dolního Bousova předána k restauraci. Znovu na původní místo byla postavena v roce 1990, avšak v roce 2005 byla nezjištěnými pachateli zcizena a odvezena neznámo kam.

V současné době je zde umístěna nová kopie sochy sv. Václava, důkladně zajištěná proti jejímu odcizení.