Socha sv. Josefa

Pískovcová socha svatého Josefa pochází z 19. století a je dominantou malého (Josefského) náměstí v Dolním Bousově. Sv. Josef drží na levé ruce Ježíška. Socha je usazena na vysokém hranolovém podstavci zakončeném zdobenou římsou, který nese nápis:

Svatý Josefe,
Při nás bídných v žalu stůj.