Škola

Dolnobousovská základní škola má za sebou již více než stoletou historii. Budova současné ZŠ, na první pohled jednotná, se ve skutečnosti skládá ze dvou různě starých historických budov. 

10. dubna 1893 byl položen základní kámen starší školní budovy a v září roku 1894 byl zahájen školní rok v nové škole. Dne 11. března 1930 byl položen základní kámen druhé školní budovy, tzv. Masarykovy měšťanské školy (dnes II. stupeň ZŠ). Slavnostní otevření Masarykovy školy proběhlo 24. května 1931. 

Zajímavost: veškeré výdaje na stavbu nové budovy a opravy ve stávající budově v roce 1931 činily 1.870.100 Kč.