Řitonice - kostel a dřevěná zvonice

Řitonice - kostel a dřevěná zvonice

Kostel sv. Štěpána je původně gotický z druhé poloviny 14. století, v letech 1669 a 1709 byl přestavěn do barokní podoby. V letech 1897 – 98 byl celkově restaurován, byl nově vymalován a vybaven novým zařízením. Presbytář je obdélný, jednolodní, na jižní straně k němu přiléhá oratoř a na severní straně sakristie. Loď je barokní se zdobeným trojčleným průčelím, dělenými pilastry, které nesou kladí, nad nimiž je tabulový štít. Po stranách a na štítu niky jsou sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa. Ve štítu je potom socha Panny Marie, dílo hořické kamenické školy. Boky lodi jsou hladké, s obdélníkovými okny s půlkruhovými záklenky. Na jižní straně je portál, v kterém je vsazen náhrobník Bibrštejnů ze 16. století. Presbytář s opěráky a okny je rozšířen v roce 1870, jsou sklenuty křížem a závěrem s klínovými žebry.

Zařízení: je ve stylu pseudogotiky roku 1901. Z původního barokního zařízení se dochovala barokní socha anděla. Na zábradlí jsou kruchty a varhany, dále potom několik náhrobníků ze 16. – 18. století. Za povšimnutí jistě stojí také náhrobníky z roku 1658 a z roku 1639, které jsou malého chlapce a děvčátka. Dále potom barokní figurální náhrobek V. J. Rasche z Rizenberku z roku 1710.

Aleš Marek/ Umělecké památky Čech, svazek třetí, Československá akademie věd. V roce 1980 vydala Academia.