Křížek u kostela

Křížek u kostela

Křížek s datací 1830 je umístěn v areálu kostela sv. Kateřiny, při vstupu do parčíku (dříve hřbitov). Na bohatě zdobeném pískovcovém podstavci se nachází litinový kříž s gloriolou a ukřižovaným Ježíšem Kristem. Římsová hlavice křížku je ozdobena motivem Božího oka. Křížek byl v roce 1909 restaurován.