Kamenný kříž Ošťovice

Kamenný kříž Ošťovice

Tesaný pískovcový kříž jetelového tvaru stojí na návsi v Ošťovicích. Na podstavci kříže jsou ze tří stran vytesány lidové reliéfy světců. Na čelní straně reliéf Panny Marie Bolestné, na pravé straně reliéf sv. Václava a na levé straně sv. Jana Nepomuckého. Skulptura Ježíše Krista na kříži je provedena jako vysoký reliéf.

Nedatovaná hodnotná kamenická práce pochází pravděpodobně z přelomu 18. a 19. století.