Interaktivní výstava PLAY na Karmeli

Vzdělávací centrum Na Karmeli v kostele sv. Bonaventury připravilo od 25. 8. do 28. 9. 2015 interaktivní výstavu PLAY, která je součástí dlouhodobě se vyvíjejícího mezinárodního projektu putovních výstav. Výstavy spojené s tímto projektem, které již od roku 2000 umělecky koncipuje Petr Nikl, navštívilo po celém světě více než 2,7 milionu lidí. Nejnovější pokračování výstavy PLAY koncipuje Petr Nikl pro kostel sv. Bonaventury Na Karmeli. Ten se promění v tvůrčí prostor určený dětem i dospělým pro jejich přímou interakci se všemi rozmístěnými objekty, pro jejich otevření se hře a vzájemné komunikaci.

Na výstavě najdete celkem 11 optických, zvukových a pohyblivých objektů, včetně interaktivního Srdce, které je symbolem i stěžejním objektem celého projektu ORBIS PICTUS PLAY inspirovaného dílem J. A. Komenského, zejména knihou Labyrint světa a ráj srdce. Všechny objekty jsou interaktivní a jejich koncept přímo stojí na tom, že se jich návštěvníci mohou dotýkat, vstupovat do nich, hrát si s nimi a tím je dotvářet. Jsou to vlastně nástroje, z nichž tvůrčí dílo vzniká teprve po zapojení aktivní fantazie diváka. Přijďte si pohrát, pobavit se a něco nového se dozvědět!

Autory objektů, zařazených ve výstavě PLAY, jsou: Jiří Konvrzek, Luboš Fidler, Maja Dvořáková, Ondřej Janoušek, Ondřej Puchta, Ondřej Smeykal, Petr Lorenc, Petr Nikl, Jaroslav Kořán, Jiří Melzer, Václav Smolka a Martin Janíček.