Gotický kostelík Vlčí Pole

Gotický kostelík Vlčí Pole

Kostel je gotický, upravovaný barokně v roce 1899. Kostelík je zasvěcen apoštolské dvojici sv. Šimona Horlivce a Judy Tadeáše, kteří společně hlásali evangelium v severní Africe a Persii a oba zemřeli mučednickou smrtí. Kostel (někdy je v písemných zdrojích používáno i označení kaple) sv. Šimona a sv. Judy pochází podle některých zdrojů již z 12. století. Nynější gotický kostelík byl za třicetileté války poničen, ale ještě ve 2. pol. 17. století byl opraven a v roce 1686 znovu vysvěcen. Opěrné pilíře presbytáře byly zbudovány až v roce 1899 ke zpevnění statiky objektu.

Oltář z roku 1670 je v současné době zapůjčen do kaple v zámku v Dětenicích. Zvon z roku 1512 visí v malé věžičce. Varhany mají stroj i skříň z roku 1698, mají jeden manuál, šest rejstříků, mechanickou trakturu (spojení kláves se strojem) a zásuvkovou vzdušnici. Do Vlčího Pole byly převezeny v roce 1790 z kostela sv. Kateřiny v Dolním Bousově.