25.8. Sobotecký jarmark a festival řemesel

24. Sobotecký jarmark a festival řemesel se bude konat v pátek 24. a v sobotu 25. srpna 2012.

Další informace na stránkách soboteckého jarmarku https://www.sobotecky-jarmark.cz/.