*28.10. Sázíme stromky pro potomky - Náhon Bechov

Přijďte také zasadit strom pro své potomky. Bude se nám všem lépe dýchat a žít.

V místní části Bechov byl v r. 2022 obnoven rybník Strakáč. Z rybníka vedl náhon, který ústí do říčky Klenice. Záměrem je náhon vyčistit a osázet zelení, zejména stromy na západním břehu, aby fungovaly jako větrolam.
Přínosem projektu bude příjemné prostředí náhonu pro místní i širší veřejnosti, protože náhon přetíná naučná stezka Kolem Klenice. V okolí tohoto místa je plánované posezení formou lavičky, aby se návštěvníci mohli zastavit, občerstvit a kochat se příjemným prostředím.

Tyto stromy budou vysazeny díky grantovému programu Škoda Stromky.

www.sazimebudoucnost.cz/akce/Nahon-Bechov