*21.10. Sázíme stromky pro potomky - Na Školništi

V areálu Na Školništi (někdy uváděno V Břízkách) je plánován vznik odpočinkové zóny a volnočasového areálu s dráhou pro in-line bruslení. Součástí projektu je i osázení vhodnými stromy a keři, vytvoření přirozeného stínu.

Tyto stromy budou vysazeny díky grantovému programu Škoda Stromky.

www.sazimebudoucnost.cz/akce/Osazeni-volnocasoveho-arealu