*1.3. Přednáška o bratrech Mašínových a protikomunistickém odboji

Přednese Mgr. Martin Tichý z Ústavu pro studium totalitních režimů