Slavnostní výsadba jubilejní lipky

08.04.2019 15:00
V sobotu 6. 4. jsme se sešli v 9 hodin před školou, bylo krásné jarní ráno. Průvodem jsme se vydali na Zahrádka a Rachvala. V čele muži vezli na dvoukolce sazenici lípy. Byla tak vysoká, že jsme museli dávat pozor, aby projela pod elektrickým vedením a nezamotala se do korun stromů, které jsme míjeli. Na návrší za městem, které bylo cílem naší cesty, jsme se krátce seznámili s historií místa, se stoletou lípou, kterou tam naši předkové vysadili v dubnu 1919 na oslavu vzniku ČSR. Pan Tomáš Grindl promluvil o výsadbě v roce 1989, o verších z árie Přemysla ze Smetanovy opery Libuše (Ó, vy lípy, ó, vy lípy, rukou praotců zasazené...). Zazněla píseň, kterou naši předkové zpívali při výsadbě v roce 1919: Lípo naše, zelenej se, kveť... a nakonec jsme si zazpívali i s dětmi písničku od Svěráka a Uhlíře: Stromy.
 
Pak už došlo na samotné sázení pod dozorem zkušené odbornice. Stromek jsme museli vybalit z pěstební tašky, usadit v jámě, upevnit opěrné kůly, dosypat zeminou, zalít a zabezpečit pletivem proti okusu zvěří.
 
Děti si vyzkoušely několik lipových dílniček. V řezbářské dílně si mohly vytvořit tiskátka pomocí formiček z brambor a natisknout si na papír různé vzory. V tiskařské dílně si mohly vybrat plátěný sáček a ekologickou barvou si na něj otisknout jeden z mnoha motivů (lipový list, stromek, lišku, motýla, květinu...). V perníkové dílně si mohly ozdobit perníky ve tvaru stromků a lipových listů bílou polevou. Poznávací dílna byla zaměřená na poznávání přírodnin a sestavování trojvrstvých puzzle. V přací dílničce mohl každý napsat "dobropřání" lípě, naší zemi, planetě na papírový lístek a připevnit ho na dřevěnou maketu stromku. Jedna osmiletá holčička napsala své přání ve verších: "Milá lípo, přejeme ti, my jsme zatím malé děti, hodně zdraví, samý květ, žij tu s námi tisíc let!"
 
Bylo připravené také občerstvení v podobě perníků a bábovky. K pití byl lipový čaj s medem či bez medu, lipový sirup s vodou nebo lipová medovina.
 
Děkujeme všem zúčastněným, kteří dobrou náladou přispěli k pohodovému a poklidnému průběhu celého dopoledne. Děkujeme panu starostovi a pracovníkům městských služeb, kteří se podíleli na přípravách a zdárnému průběhu celé akce. Dík patří i studentům Hořického gymnázia a všem, kteří se podíleli na dílničkách jako animátoři. Poděkování patří i řečníkům, fotografům a dokumentaristům. Vydařilo se i počasí. Doufejme, že děti, které tvořily polovinu zhruba šedesáti účastníků, nezapomenou a místní tradici budou udržovat pro další generace živou.
 
Pavla Bartková
 
V odkazu jsou fotografie od pana Zdeňka Plešingera:
Zpět