Pozvánka na vánoční koncerty Stojmír-Bendl

20.12.2016 09:27

Dovolte mi, abych Vás jménem smíšeného pěveckého sboru STOJMÍR-BENDL co nejsrdečněji pozvala na naše vánoční koncerty a vystoupení.

Dne 7. 12. 2016 zahájíme vystoupení vánoční besídkou pro naše sobotecké seniory v Domově s pečovatelskou službou, třetí adventní neděli se uskuteční vánoční koncert v kostelíku sv. Jiljí v Mladějově, kde společně s námi vystoupí i kytarový soubor žáků ZUŠ Sobotka "ARATYK". Dále budeme pokračovat zpíváním pro dolnobousovské seniory, a to v úterý 13.12.2016. Již tradiční koncert na Kosti, který se i letos koná za podpory správy zámku KOST a rodem Kinských dal Borgo zazní poslední adventní neděli 18. 12. 2016 v kapli sv. Anny. Letošní pěveckou sezónu zakončíme koncertem v kostele sv. Kateřiny v Dolním Bousově. Tento koncert bude věnován projektu "Zpíváme a pomáháme s anděly", do kterého se náš sbor v letošním roce zapojil.

S příchodem nového roku pak zazní vánoční tóny 8. 1. 2017 v kostele sv. Máří Magdalény v Sobotce.

Budeme se s Vámi těšit na shledanou!

Pavlína Cohornová Těšínská
sbormistryně STOJMÍR-BENDL

Zpět