Na třídění textilu můžete vydělat

15.05.2023 13:49

V Dolním Bousově proběhla výměna několika kontejnerů na sběr textilu za modernější firmy TextilEco.

Do nových sběrných boxů můžete vkládat oděvy, boty, hračky a mnoho dalšího, co v domácnosti již nenachází využití, ale jiným lidem může posloužit. Každý rok “vyprodukuje” jeden člověk 16 kg oděvů a textilu. Každá obec s tisíci obyvateli “vyprodukuje” ročně plně naložený kamion šatstva a bot.

To, co do sběrných boxů odložíte, my odvezeme do našeho specializovaného závodu v Boskovicích, kde vše pečlivě roztřídíme a snažíme se najít pro věci další využití. Roztřídíme vše do těchto hlavních skupin: jednou z nich je kategorie pro opětovné použití = v obchodech s pomalou módou - second handy, druhá skupina je textil pro průmysl a recyklaci, třetí kategorií je ekologické a energetické využití pro znečištěné a nerecyklovatelné oděvy, boty. Také dodáváme materiál pro chráněné dílny a lokální módní návrháře. V součtu je to do více jak 200 kategorií. Bez této ohromné práce by nebylo možné tolik oděvů zachránit. A také proto je nesmírně důležité vkládat do boxu výše uvedené, zabalené například ve staré nákupní tašce, aby nedocházelo ke znečištění při transportu a zbytečnému znehodnocení vloženého textilu.

textil kontejner.pdf (3,1 MB)

Zpět