Slavnost stromů

17.10.2011 09:17

Slavnost stromů, která se konala v neděli 16. října v Dolním Bousově

se vydařila.

Hlavním programem byla společná výsadba stromků na nově vznikající farské zahradě za pomoci občanů Dolního Bousova. Významným mezníkem odpoledne bylo zasazení Stromu města Dolní Bousov. Stromem města byl zvolen impozantní dub červený a společně jej vysadili současní členové rady města.

Celé odpoledne hrály k poslechu kapely Sešlost z Mladé Boleslavi a country kapela Kačeři. I přes velmi pěkný den a slunečné počasí bylo chladno, a tak svařené víno ve stánku s občerstvením teklo proudem. Prochladlí zahradníci měli možnost se ohřát u ohýnku. 

Bohatý program byl připraven i pro děti - opékání špekáčků, dílničky z přírodních materiálů a divadlo. Herci DAMU v divadelním čtení pro děti i dospělé představili knihu o stromových skřítcích - Tobiáš Lolness. 

Během odpoledne bylo vysazeno úctyhodných 30 stromů a 22 keřů. Dlužno říct, že vykopat přes půl metru hlubokou jámu pro stromy, když se musíte vyhýbat cihlám, kusům pískovce a trubkám automatického zavlažování, je mnohdy umění a podaří se až na několikátý pokus. Všichni však nakonec uspěli, a protože se sázely již pěkně vzrostlé rostliny, kolem čtvrté hodiny odpolední se všem před očima začala objevovat krásná zahrada (FOTO zde).  

Teď už jen doufat, že budou co nejdříve osazeny lavičky a těšit se společně na jaro! 

Zpět