Program slavnostního otevření radnice

06.05.2016 15:50

Město Dolní Bousov v závěru roku 2015 dokončilo projekt s pomocí dotace ze Státního fondu životního prostředí v rámci OPŽP „Zateplení a rekonstrukce budovy MÚ“.

Slavnostní otevření se bude konat v Dolním Bousově v pátek 27.05.2016 v 9.30 hodin na Náměstí T.G. Masaryka 1.

Program:
• Slavnostní zahájení a úvodní slovo starosty města
• Vystoupení pěveckého sboru Stojmír – Bendl
• Odhalení praporu města
• Vystoupení pěveckého sboru ZŠ
• Přestřižení pásky a občerstvení

Všichni jste srdečně zváni

Zpět