Přestěhování městského úřadu

06.02.2015 11:00

V pondělí 2. února 2015 bude zahájena rekonstrukce budovy čp. 1 - historického sídla městského úřadu Dolní Bousov. Stanovený termín dokončení stavebních prací je konec září 2015. Bude následovat vybavení interiérů budovy, instalace informačních technologií atd. Předpokládá se, že provoz bude zahájen v závěru roku 2015.

Po dobu této rekonstrukce budou odbory MěÚ přestěhovány do náhradních prostor.

Od středy 4. února 2015 naleznete odbory MěÚ na těchto adresách:

Budova základní školy, Školní 74 – vchod do staré budovy:

Vedení města 

  • starosta, tel. 724 388 590
  • místostarosta, tel. 724 174 961
  • tajemník, tel. 602 340 963

Matrika, evidence obyvatel, pokladna, CZECH POINT, tel. 326 396 423

Finanční odbor tel. 602 217 760

Budova čp. 122 nám. T.G. Masaryka (bývalá spořitelna):

Stavební odbor tel. 326 396 176

Odbor místního hospodářství (odpady, vodné stočné, bytové hospodářství, poplatky ze psů), tel. 326 396 257

Veškeré e-mailové kontakty zůstávají v platnosti

Je zřejmé, že provoz v náhradních prostorách bude komplikovaný, prosíme proto občany a klienty Městského úřadu o shovívavost.

Pavel Kula, tajemník MěÚ

Zpět