Ornitologie v krajině domova – 30 let výzkumu slavíků

08.02.2012 08:42

Autor textu: Pavel Kverek

Výstava je uspořádána u příležitosti třicetiletého výročí mého kroužkování ptactva v severovýchodní části Mladoboleslavska. Pojata je jinak než první v roce 2007 v Mladé Boleslavi (Čtvrt století s králem pěvců) a druhá v roce 2009 v Bakově nad Jizerou (V kraji zlatých slavíků).

„Bousovské“ téma je rozděleno do dvou volně navazujících částí. První představí zkoumané území z několika úhlů pohledů. Převládne forma výpravná, namíří na cenná místa, shrne jejich vývoj, nastíní perspektivu. Návštěvník se dozví i to, jak jsem se k ornitologii dostal, co předcházelo. Zmíněna bude publikační činnost, prezentace v médiích i akce pro veřejnost.

V protilehlé části výstavních prostor bude pojednáno o kroužkování ptactva, výsledcích z oblasti, provedena bude analýza některých zpětných hlášení kroužkovanců. Naváže výzkum slavíků, připomínající si v roce 2012 rovných třicet let. Zatímco předchozí témata výstavy jsou vztažena přímo k regionu Dolnobousovska, výzkum slavíků postihuje celé zkoumané území Mladoboleslavska. Podstatná část této sekce je však přeci jen upnuta k Dolnímu Bousovu, kde výzkum započal. Téma slavíků bude už více pamatovat na odborníky; představeny budou významné výsledky, seznam publikovaných prací u nás i v zahraničí, přiložen ochranářský apel směřující k hnízdištím i posledním biokoridorům.

Výzkum spolupracuje též s Veterinární fakultou v Brně, kde jsou zkoumána slavičí klíšťata. Pojednání o tomto specifickém tématu je rovněž součástí expozice. Spolupráce s odborníky na genetiku z Karlovy university v Praze bude též postižena.

Zmíněni budou i dva čeští příbuzní slavíka obecného, kteří byli v oblasti rovněž prokázáni. Téma je provázeno bohatou fotodokumentací.

Na sobotu, po slavnostním zahájení, je připravena prohlídka s odborným komentářem, kde bude prezentován i reprodukovaný slavičí zpěv.   

Výstavu podporují: Město Dolní Bousov; Strana zelených; kněžmostské Uzenářství U Bejrů.

Zpět