Pokračování oprav kostela sv. Kateřiny

21.10.2011 11:25

V říjnu 2009 bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení „Kostel sv. Kateřiny v Dolním Bousově“. Cílem tohoto sdružení je zajistit finanční prostředky potřebné na dokončení opravy kostela započaté v r. 2007.

Máte-li zájem se o možnosti pomoci při rekonstrukci dozvědět více, přečtěte si v příloze dopis, kterým sdružení oslovuje všechny místní občany, rodáky a vůbec lidi, kteří mají snahu, aby naše obec byla zase o kousek krásnější. 

Na základě prvního dopisu, kterým byli osloveni občané a rodáci z Dolního Bousova a významné firmy z okolí, se během sbírky získalo 153 tisíc Kč. Společně s 250 tisíci Kč z dotace Ministerstva kultury České republiky bylo za tyto peníze opraveno východní, k náměstí obrácené, průčelí kostela a věž.

Dopis občanům - leden 2010

Na rok 2010 byla občanským sdružením zajištěna dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 300 tisíc Kč. Dle zásad ministerstva však musí spolufinancování ze strany sdružení činit dalších 200 tisíc korun, které momentálně nemá. Proto se představitelé OS obrátili opět s žádostí o podporu na širokou veřejnost (viz dopis z října 2011). Tyto peníze již byly proinvestovány a byla za ně opravena jižní strana kostela a konečně demontováno lešení v Kostelní ulici.

Dopis občanům DB - říjen 2011

Snahou sdružení je v roce 2012 pokračovat opravou západní a severní fasády tak, aby byl kostel zcela bez lešení. Tato snaha je samozřejmě limitována úspěchem při zajišťování finančních prostředků.

Váš příspěvek, pokud se pro dar rozhodnete, můžete:

  • poukázat na účet  234711075/0300,
  • nebo přispět vhozením hotovosti do kasičky umístěné na odboru místního hospodářství v 1. patře na městském úřadě.

 

 

Zpět

Kostel sv. Kateřiny - po opravách

/album/fotogalerie-kostel-sv-kateriny/kostel2009-jpg/ /album/fotogalerie-kostel-sv-kateriny/kostel2011-8-jpg/ /album/fotogalerie-kostel-sv-kateriny/kostel2011-1-jpg/ /album/fotogalerie-kostel-sv-kateriny/kostel2011-6-jpg/ /album/fotogalerie-kostel-sv-kateriny/kostel2011-5-jpg/ /album/fotogalerie-kostel-sv-kateriny/kostel2011-2-jpg/ /album/fotogalerie-kostel-sv-kateriny/kostel2011-3-jpg/ /album/fotogalerie-kostel-sv-kateriny/kostel2011-4-jpg/ /album/fotogalerie-kostel-sv-kateriny/kostel2011-7-jpg/