Kalendář Dolního Bousova 2012 - fotosoutěž

11.10.2010 12:30

Městská knihovna a infocentrum v Dolním Bousově vyhlašuje celoroční fotografickou soutěž, ze které vznikne kalendář Dolního Bousova pro rok 2012.

Ve čtyřech čtvrtletích budou vyhlášena vždy dvě témata a soutěžící si zvolí, zda zpracují obě nebo pouze jedno téma. Účastníci soutěže mohou zasílat své snímky v daném termínu. Vždy po skončení kola organizátoři vyberou nejlepší záběry daného období. Fotografie budou vystaveny na stránkách infocentra, kde pro ně bude možné i hlasovat. Fotografie na 1. místě bude použita k vytvoření kalendáře.

Zároveň jsou vyhlášena celoroční doporučená témata, která se mohou odevzdávat v průběhu celého roku a budou z nich v průběhu září vybrány fotografie, které kalendář doplní.

Výběr fotografií do kalendáře Dolní Bousov 2012 určí porota a výsledky hlasování na webových stránkách.

I. kolo – 1. 11. 2010 - 31. 1. 2011

čtvrtletní témata:

·         zima  

·         Mikulášská nadílka v DB  

(zveřejnění výsledků 20. 2. 2011)

 

II. kolo – 1. 2. - 31. 4. 2011

čtvrtletní témata:

·         jaro  

·         Velikonoce v DB  

(zveřejnění výsledků 20. 5. 2011)

III. kolo – 1. 5. - 30. 6. 2011

čtvrtletní témata:

·         léto  

·         Dětský den v DB

(zveřejnění výsledků 20. 7. 2011)

IV. kolo – 1. 7. -  30. 8. 2011

Čtvrtletní témata:

·         léto

·         Divadlo za kostelem

(zveřejnění výsledků 16. 9. 2011)

Celoroční témata:

·         sport  

·         příroda

·         tipy na výlety do blízkého okolí

·         městské budovy DB

·         zajímavá místa DB  

·         Vánoční koncert

·         zasněžený DB  

·         Čarodějnický rej  

·         Autokros DB  

·         koupání v DB

 

 

Podmínky soutěže:

 • veškeré fotografie se musí týkat pouze Dolního Bousova a blízkého okolí
 • soutěžící odevzdává max. 5 snímků k vyhlášenému tématu
 • v daném kole musí soutěžící snímek odeslat nejpozději k datu, které jednotlivé kolo uzavírá
 • fotografie soutěžící odešle v elektronické podobě (velikost souboru min. 2 MB) na emailovou adresu: infocentrum@dolni-bousov.cz
 • při odesílání fotografií musí být v emailu uvedeno celé jméno autora, jeho kontakty (telefon, email) a každá fotografie bude označena názvem tématu
 • do každého soutěžního kola/čtvrtletí se mohou znovu přihlásit účastníci i vítězové předcházejících kol
 • pravidla autorům nezakazují fotografie graficky upravit, či udělat fotomontáž
 • soutěž není věkově omezena
 • fotky do kalendáře bude vybírat porota a hlasování na internetu na stránkách www.infocentrum.dolnibousov.cz (součet pořadí na internetu a dle poroty)
 • pořadatelé mají právo fotografie částečně graficky upravit
 • za vytištěné fotografie v kalendáři nemají autoři nárok na honorář, obdrží věcné ceny
Zpět