Jaro v Slavičím háji

28.05.2014 14:37

Těší nás, že se lidé zajímají, jak pokračují přípravy hnízdiště pro slavíky na Zahrádkách, v blízkosti Piváku. Záměr vyžaduje určitý čas, nejprve musí vzrůst keřové výsadby Slavičího háje. Stanovili jsme si lhůtu tři roky, první už utekl a nejsem si jist, zda vše stihneme včas. Sankce však žádné nehrozí a tak nezoufáme. Naopak. Za sebe musím říct, že jak jsem nyní v místě častěji, směřuji od jednoho překvapení k druhému. Poctivě sleduji druhovou rozmanitost a dokumentuji. A jsem spokojený, že nápad v Bousově pěkně zakořenil. Věřím, že procházka kolem Piváku ke Zvolínku, bude docela brzy příjemnou záležitostí hlavně pro místní obyvatele. A až bude opravdu co ukazovat, představíme kout na obrazovce. Tím současně odpovídám na dotazy.

O jak pestré přírodní divadlo jde, napoví k dnešnímu dni sepsaný počet zastižených opeřenců, zjištěno bylo 64 druhů! Z nedalekého rybníka se nesou koncerty mnoha druhů žab. Z květin zaujmou záhony prvosenek jarních. A jestliže je bohaté rostlinstvo v prostředí bez chemie, najdeme zde i pozoruhodná společenstva hmyzu. Otakárka fenyklového jsem pro vás vyfotil. Čistý vzduch, svěží zeleň a výhled k Humprechtu dokresluje pohlednici dávné bousovské krajiny.

A jak to je se slavíky, když záměr staví právě na nich? Oba zpěváci z let minulých se vrátili a v tom cítíme rodící se úspěch. Jeden slavičí pár hnízdí přímo u cesty v pásu zeleně jako by čekal, až sad zhoustne keřovým patrem a pozve je dál. 

Modelujeme prostředí splňující očekávání slavíků. Téma představíme na informačních tabulích. Vykreslíme tam ptačí druh i etapy jeho pobytu u nás, než odletí do zimovišť. Zmíníme cesty, nebezpečí na nich a představíme výzkum.

Slavičí háj je prvním krokem na cestě ukotvit Dolní Bousov v republikovém rozměru co unikátní slavičí region. Místo je nedostižné i v tom, že šířením z Polabí zde druh v podstatě končí. Na Sobotecku už slavíci nejsou. Úval Klenice tak není pouze klimatickým předělem podnebně odlišné roviny a podhůří, stejně tak jím probíhá hranice rozšíření teplomilného slavíka.   

Zpět