22.5. Sběr velkoobjemového odpadu

06.05.2010 08:20

Městský úřad Dolní Bousov provede:

 

!!!  SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU  !!!

 

POZOR -  sběr proběhne v sobotu  22 . května 2010 ambulantním způsobem takto:

Dolní Bousov – kontejner o objemu 30 m3 bude přistaven na parkovišti v ul.Zahradní  v době od 7,00  do 12,00 hodin. V této době mohou občané odpad  odložit do kontejneru . V zájmu co nejlepšího využití kapacity kontejneru budou nakládku řídit pracovníci MěÚ.

 

Místní části –   kontejner o objemu 30 m3 provede ambulantní sběr podle následujícího harmonogramu:

 

Střehom              7,30 – 7,50

Ošťovice             8,00 – 8,20

Horní Bousov     8,30 – 9,00

Bechov                9,15 – 9,50

Svobodín           10,00 – 10,30

Vlčí Pole           10,45 – 11,15

Do kontejnerů mohou být odkládány odpady, které se svým objemem nevejdou do popelnic.

Nelze odkládat nebezpečné odpady !!!

Nakládku budou řídit pracovníci MěÚ. Sběrná místa jsou shodná s místy  kde se provádí sběr nebezpečných odpadů, pouze v Horním Bousově bude kontejner přistaven u hasičské zbrojnice !!!

 

Žádáme občany, aby v zájmu plynulosti celé akce dodrželi stanovené časy a  aby odpad neodkládali před příjezdem  ani po odjezdu kontejneru !!!

 

Josef  Vynikal, starosta města

Zpět